Veelgestelde vragen

Bekijk hier onze meest gestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

 • Algemeen
 • Buitenland
 • Dekking
 • Vaarbewijs
 • Voorwaarden

Algemeen

 • Wat is de dagwaarde van mijn boot?

  De dagwaarde bij een nieuwe boot is de aanschafwaarde. Bij tweedehands boten is dat de dagwaarde en/of taxatiewaarde zoals aangegeven in het taxatierapport of het bedrag waarvoor deze door u is aangeschaft.

 • Is een bootverzekering verplicht?

  Het is niet verplicht om een bootverzekering af te sluiten in Nederland. Hier is geen wet voor. In sommige gevallen wordt wel de WA-dekking verplicht gesteld. Dit is het geval in bepaalde jachthavens, bij een botenstalling en op sommige (delen van) vaarwateren. In het buitenland gelden andere regels. Lees meer.

 • Is het mogelijk te kiezen voor een vrijwillig eigen risico?

  Ja, u kunt zelf het eigen risico van de watersportverzekering verhogen met een vrijwillig extra eigen risico. Verhoging van het extra vrijwillig eigen risico levert een aanzienlijke premiekorting op.

 • Wat kost een watersportverzekering?

  De premie hangt af van verschillende factoren, zoals: verzekerde waarde, bouwjaar, motorvermogen etc. Via onze site kunt u zelf uw premie berekenen.

 • Hoe sluit ik de watersportverzekering af?

  Indien u een verzekering wilt afsluiten dan kunt u telefonisch of per email contact opnemen met ons kantoor. Wij kunnen per direct een bewijs van voorlopige dekking afgeven. Uw vaartuig is dan meteen verzekerd.

 • Kan ik mijn boot op twee namen verzekeren?

  Als een boot gezamenlijk eigendom is, kan deze op meerdere namen verzekerd worden. Op de polis zal dit middels een clausule worden aangetekend.

 • Ben ik verplicht mijn open (zeil)boot te verzekeren?

  Kleine (zeil)boten met minder dan 4 pk, hoeven niet WA verzekerd te worden. Bij zeilboten met een zeiloppervlak tot 16m2 is alleen de schade aan personen gedekt, dus geen zaak- en milieuschade. Het is daarom verstandig hiervoor in ieder geval een WA verzekering af te sluiten.

 • Is waterskiën te verzekeren?

  Schade door de waterskiër is alleen verzekerd wanneer kan worden aangetoond dat de schipper van de boot een stuurfout heeft gemaakt. Schade aan de waterskiër zelf is niet gedekt op de polis en valt tevens niet onder de ongevallen opvarendendekking.

Buitenland

 • Hoe kom ik aan een buitenlandcertificaat?

  Het buitenlandcertificaat wordt op aanvraag kosteloos aan u verstrekt. Wel verzoeken wij u deze tijdig aan te vragen zodat u tegen die tijd onbekommerd met uw vaartuig naar het buitenland kunt afreizen.

 • Mijn boot ligt in een buitenlandse haven, is dat te verzekeren?

  Wij hebben zeker mogelijkheden uw schip te verzekeren wanneer deze een vaste ligplaats in een bewaakte haven of in een afgesloten ruimte heeft buiten Nederland. Het kan zijn dat er een meerpremie van toepassing is en er aanvullende clausules van toepassing zijn.

Dekking

 • Tot welk bedrag is de inboedel van een vaartuig meeverzekerd op de watersportverzekering?

  Afhankelijk van de gekozen dekking en verzekeringsmaatschappij is de inboedel veelal gratis meeverzekerd tussen 20% en 40% van de verzekerde waarde van uw schip. De verzekerde waarde is de dagwaarde van uw vaartuig inclusief voortstuwingsinstallatie en nautische apparatuur.

 • Tot welk bedrag is een volgboot meeverzekerd op de watersportverzekering?

  De volgboot en buitenboordmotor van de volgboot zijn elk tot een bedrag van € 5.000 meeverzekerd. Voor de volgboot geldt een meerpremie van € 25. De motor van de volgboot is gratis meeverzekerd.

 • Mijn boot ligt in een buitenlandse haven, is dat te verzekeren?

  Wanneer uw schip een ligplaats buiten Nederland heeft verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij hebben zeker mogelijkheden maar dit moet wel bij de verzekeraar bekend zijn. Indien dit gegeven niet bij de verzekeraar bekend is kan dit gevolgen hebben voor een eventuele schadeuitkering.

 • Kan ik mijn boot in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht verzekeren tegen schade of diefstal?

  U kunt uw boot binnen de stadsgrenzen van bovengenoemde steden uitsluitend verzekeren wanneer deze een (vaste)ligplaats heeft in een bewaakte jachthaven.

 • Heb ik een eigen risico bij mijn bootverzekering?

  Ja, als u een bootverzekering afsluit bij DMW heeft u een eigen risico. Het standaard eigen risico bedraagt altijd € 100,- per gebeurtenis voor boten tot € 50.000,-.

Vaarbewijs

 • Wanneer heb ik een Klein Vaarbewijs nodig?

  U heeft een Klein Vaarbewijs nodig wanneer u gaat varen in:

  – Pleziervaartuigen van minstens 15 meter lang en/of

  – Motorboten korter dan 15 meter die sneller kunnen varen dan 20 km per uur

 • Welk type Klein Vaarbewijs heb ik nodig?

  U heeft het Klein Vaarbewijs 1 nodig wanneer u in het binnenland gaat varen op rivieren, kanalen en meren, met uitzondering van de Oosterschelde, de Westerschelde, het Ijsselmeer, het Markermeer, het Ijmeer, de Eems, De Dollard en de Waddenzee.

  U heeft het Klein Vaarbewijs 2 nodig wanneer u ook op de Oosterschelde, de Westerschelde, het Ijsselmeer, het Ijmeer, de Eems, de Dollard en de Waddenzee gaat varen.

 • Hoe kan ik het Klein Vaarbewijs halen?

  Vanaf 18 jaar kunt u uzelf via www.vamex.nl inschrijven voor een theorie-examen. Haalt u dit beeldschermexamen, dan ontvangt u het Klein Vaarbewijs.

  Examens vinden op doordeweekse dagen, of bij uitzondering op zaterdag, plaats op één van de Vamex locaties in Alkmaar, Den Bosch, Dordrecht, Zoetermeer of Zwolle.

 • Hoeveel kost het Klein Vaarbewijs?

  Zowel voor de eerste afgifte, een verlening of het aanvragen van een duplicaat (bij verlies of diefstal) bedragen de kosten voor het Klein Vaarbewijs €21,-.

 • Hoelang is het Klein Vaarbewijs geldig?

  De Klein Vaarbewijzen uitgegeven na 1 juli 2014 beschikken niet langer over een vervaldatum en zijn volgens de wet dus onbeperkt geldig.

  Heeft u nog een oud model vaarbewijs met een verlopen vervaldatum? Dan is het niet verplicht om een nieuw vaarbewijs aan te vragen, maar zeker voor gebruik in het buitenland raden wij dit wel aan.

Voorwaarden

 • Mag ik mijn boot verhuren of uitlenen?

  Verhuur is niet toegestaan, tenzij dit uitdrukkelijk middels een clausule in de polis is opgenomen en de daarvoor geldende meerpremie is voldaan. Wanneer u uw boot uitleent zonder daarvoor een financiële vergoeding te ontvangen, dan is dat wel verzekerd.

 • Welke beveiligingseisen gelden er voor het diefstalrisico?

  Als de boot op een trailer staat dient deze te zijn voorzien van een goedgekeurd VbV (voorheen SCM/VIP/TNO) disselslot/koppelingsslot en goedgekeurde VbV wielklem. De buitenboordmotor dient eveneens te zijn voorzien van een VbV goedgekeurd slot.