P&I verzekering - Protection & Idemnity

Voor de verzekering van het zogenaamde P&I risico werkt Scheepsassurantiekantoor DMW samen met het kantoor Post & Co die dit risico voor u kan verzekeren. Vraag een offerte aan voor een passend voorstel.

Verzekeren van aansprakelijkheidsrisico

P&I is een afkorting van de Engelse woorden Protection & Indemnity (bescherming en schadeloosstelling). De oorsprong van de P&I verzekering ligt in Engeland waar rond 1850 de eerste P&I clubs werden opgericht. Diverse reders vormden een onderling verbond met als doel het verzekeren van aansprakelijkheidsrisico’s die destijds niet door andere assuradeuren werden gedekt. Hiertoe behoorden o.a. een belangrijk deel van de aansprakelijkheid uit aanvaring en aansprakelijkheid voor dood en lichamelijk letsel van bemanningsleden en passagiers.

Dekking zonder limiet

In de loop van de daarop volgende decennia is het aantal risico’s dat door de P&I clubs wordt verzekerd sterk uitgebreid. Bovendien is het door gezamenlijke re-assurantie mogelijk dat de clubs een dekking zonder limiet kunnen aanbieden. Uitzondering is vervuiling door olie waarvoor een maximum bedrag geldt.

Ook in pleziervaart blijkt dat de cascoverzekeringen bij verhuur en charter van een schip grote hiaten laten vallen in de aansprakelijkheidsdekking die benodigd is. Het is dan ook zondermeer aan te raden om de cascoverzekering uit te breiden met een P&I dekking indien wordt gevaren met bemanning en of betalende gasten aan boord.

Gedekte risico’s P&I verzekering

 • Persoonlijk letsel en overlijden derden.
 • Persoonlijk letsel en overlijden bemanning m.u.v. contractuele aansprakelijkheid.
 • Verlies en beschadiging van persoonlijke eigendommen bemanning.
 • Excedent aanvaringsschade, mits onder de cascodekking van het schip de gangbare waarde van het schip verzekerd is.
 • Materiële schade aan derden zonder dat er sprake is geweest van een aanvaring of een daarmee gelijk te stellen gebeurtenis.
 • Verontreiniging van land, lucht of water door olie of andere stoffen.
 • Schade onder standaard sleep- of duwcondities.
 • Verplichte wrakopruiming.
 • Verlies van of schade aan vervoerde lading.
 • Schade onder gebruikelijke contracten zoals bokkengebruiksvoorwaarden, stuwadoors-condities.
 • Ladingaandeel averij grosse (zie voorwaarden).
 • Boetes opgelegd door haven- of andere autoriteiten.
 • Schade t.g.v. Omnibus Rule als bestuur van mening is dat er toch dekking dient te zijn.

P&I Clubs werken zonder het oogmerk winst te maken. De premie wordt geheven in de vorm van een voorschotpremie.

Advies op maat: vraag een vrijblijvende offerte aan

Wij sturen u graag vrijblijvend een passend voorstel voor een P&I verzekering. Laat uw gegevens achter en u ontvangt binnen enkele werkdagen een offerte op maat. Hoe meer details u kunt invullen, hoe sneller wij uw aanvraag kunnen behandelen.