Heeft u klachten?

Wij doen ons best, maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Omdat het ons streven is om daar waar klachten zijn, te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing, is het van belang dat u op de hoogte bent van onze klachtenprocedure.

Laat het ons weten

Allereerst verzoeken wij u – indien u niet tevreden bent – ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. U kunt dit in eerste instantie telefonisch doen (telefoonnummer 0321 – 333 443) . Mocht er geen aanvaardbare oplossing geboden worden, dan verzoeken wij u ons schriftelijk (ter attentie van de directie) op de hoogte te stellen van uw klacht. Na ontvangst van de klacht krijgt u binnen 5 werkdagen een reactie met eventueel een voorgestelde procedure om tot een vergelijk te komen.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Daarnaast is ons kantoor aangesloten bij de stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nr. 300.010723. Wanneer wij gezamenlijk niet tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u hier uw klacht voorleggen.

De adresgegevens van het KIFID zijn:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel: 070-3338999
Fax: 070-3338990
E-mailadres: info@klachteninstituut.nl
Info: www.klachteninstituut.nl

Ons kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor eventuele schade welke zou kunnen ontstaan door gemaakte fouten.