DMW Bootpolis

De DMW Bootpolis is een voordelige basisverzekering speciaal voor de kleinere (open) motor-, rubber- en speedboten tot een waarde van € 50.000.

De verzekering dekt alle van buiten komende onheilen, zoals storm, brand, zinken, diefstal en vandalisme. Tevens dekt de polis aansprakelijkheid en alle materiële cascoschade na bijvoorbeeld een aanvaring of grondberoering. Ook is een ongevallen opvarenden dekking gratis meeverzekerd.

Maakt u eens een prijsvergelijking via onze premiecalculator en bereken uw voordeel.

Polisvoorwaarden

Voor een uitgebreide omschrijving van de dekkingen bekijkt u de polisvoorwaarden: