Rechtsbijstandsverzekering

Als u schade heeft t.g.v. een aansprakelijke derde dient de schade te worden verhaald. In de praktijk verhaalt de cascoverzekeraar de schade die hij heeft uitgekeerd alsmede het ingehouden eigen risico. Andere schade-elementen, zoals persoonlijke eigendommen, letsel, waardevermindering, gederfde vakantiedagen, vervangend vaartuig etc. dienen als persoonlijke schade zelf te worden verhaald.

Overige schade verhalen

Het is, vaak ten onrechte, de aanname dat de tussenpersoon dit wel doet. In de praktijk zullen we hiertoe wel stappen ondernemen, maar we kunnen als het er op aankomt niets juridisch afdwingen. Daarnaast is er in principe ook geen dekking voor. Verder kan er een geschil zijn over andere zaken rondom uw schip. Te denken valt aan de werf, reparateur, de jachthaven, garantiekwesties etc. Ook dan is het belangrijk dat u sterk staat.

Wij adviseren onze relaties dan ook een rechtsbijstands- of verhaalsrechtsbijstandverzekering bij de polis af te sluiten.