WA + Uitgebreid Cascoverzekering

Met deze dekking kiest u voor zekerheid. Van aansprakelijkheid en vorstschades tot constructiefout en eigen gebrek schades. Bij schade aan uw boot wordt de schade in zijn geheel vergoed (minus het eigen risico indien van toepassing).

Kiest u voor de uitgebreide cascoverzekering van Unigarant, dan profiteert u bovendien van 3 jaar aanschafwaarde garantie. Ook wordt er geen afschrijvingsregeling (aftrek nieuw voor oud) toegepast.

Vergoedingen

Bij de WA + Uitgebreid Casco bootverzekering is uw inboedel gratis meeverzekerd tot maximaal 30 of 40% van de verzekerde waarde (afhankelijk van de gekozen verzekeringsmaatschappij) en wordt de huur van een vervangend vakantieverblijf vergoed.

Polisvoorwaarden

Voor een uitgebreide omschrijving van de dekkingen bekijkt u de polisvoorwaarden: