Adviezen voor preventief onderhoud van motorjachten/zeiljachten

Op deze pagina vindt u advies over preventief onderhoud aan uw motor- of zeiljacht. Door de punten in deze lijst na te lopen, beperkt u de kans op schade. Het onderhoud in dit artikel is dus preventief en is bedoeld om uw boot in topconditie te houden. U kunt de lijst uitprinten om alles af te vinken wanneer het in orde is.

Voortstuwingsinstallatie

Motor/keerkoppeling:

 • Controleer voor het varen de koelvloeistof-, carterolie- en oliepeil en vul deze bij waar nodig
 • Controleer voor het varen de schroefas gland op lekkage en draai de vetpot aan
 • Controleer voor het varen met open koelsysteem de wierfilter en monteer deze bij afwezigheid
 • Controleer voor het varen het akoestisch alarm voor temperatuur, olie en lading motor. Monteer deze bij afwezigheid
 • Controleer de spanning van de v-riem en span deze eventueel
 • Beluchter koelsysteem controleren op werking en verstopping. Monteer deze bij afwezigheid
 • Controleer trillingdempers van de motor door voor- en achteruit te slaan. Bij twijfel of veroudering preventief vervangen of de motor uitlijnen
 • Motorbedrading slijtvrij opbinden, controleren en schema maken
 • Bilge onder motor schoon en droog houden, zodat lekkage eerder opvalt

Tanks

Dieselolietank:

 • Jaarlijkse controle op water en/of vuil in de tank
 • Waterscheider monteren
 • Niveau voor uitvaren controleren

Vuilwatertank:

 • Spoel deze regelmatig door om stankoverlast voor te zijn

Drinkwatertank:

 • Niveau voor uitvaren controleren
 • Regelmatig preventief reinigen en spoelen met reinigingsmiddel

Afsluiters:

 • Draai deze regelmatig open en dicht om te voorkomen dat deze vast gaat zitten

Boeg en hekschroef

 • Extern: anodebescherming preventief controleren en vervangen wanneer nodig
 • Intern: oliepeil controleren, relais, motorhuis en contacten preventief conserveren

Elektrische installatie

Hoofdschakelaars:

 • Aanbrengen op licht- en startaccu en op massa

Accu's:

 • Controleer regelmatig het accuvloeistofpeil, vul regelmatig bij en voorkom volledige ontlading

Walstroom:

 • Preventief een aardlekschakelaar monteren indien afwezig

Bedrading:

 • Coderen en schema maken
 • Oudere installaties op termijn preventief renoveren
 • Goed opbinden en bundelen
 • Op kwetsbare plekken mechanisch beschermen

Gasinstallatie

 • Gasslangen om de 3 jaar vervangen
 • Gasbun controleren volgens ISO norm en preventief conserveren bij roestvorming
 • Gasleidingen goed bevestigen met officiële beugels met rubberen binnenkant en door de motorruimte met beschermende mantelbuis
 • Gasafsluiters controleren op werking en op veilige plaats monteren
 • Gastoestellen controleren op werking en thermische beveiliging
 • Oude installaties vervangen volgens NEN-ISO 10239
 • Koelkast controleren op goede afvoer naar buiten en op termijn de brander schoonmaken

Navigatie

 • Marifoon controleren op werking
 • Instrumenten controleren en kalibreren
 • Dek navigatiesystemen af tegen de zon wanneer deze niet gebruikt worden

Veiligheid en reddingsmiddelen

 • Voldoende middelen meenemen. Denk aan boeien, lijnen, brandblussers, noodsignalen en reddingsvesten
 • Alle aanwezige middelen laten keuren

Tuigage

Schijven en blokken:

 • Alle bewegende delen smeren met bijvoorbeeld WD40 of Teflon

Mast:

 • Mast op termijn plek inspecteren en conserveren
 • Controle staand want, knikken en kapotte terminals
 • Want en stagspanners contoleren 
 • Lopend want controleren op slijtplekken
 • Zeilen elk jaar naar de zeilmaker voor losse naden controle

Dek-opbouw en kuip

 • Ramen en beslag op termijn preventief afkitten
 • Ernstig gecraqueleerde ramen preventief vervangen
 • Teakdek dient u nooit te reinigen met hoge druk, maar met borstel en zeep
 • Rubberring regelmatig controleren op hechting en bijwerken met Sikaflex
 • Teakdek inspuiten met anti-alg
 • Ankerbak controleren op corrosie, schade aan de romp door de ketting voorkomen
 • Gelcoat/lak schoon houden
 • Afvoer kuip en afsluiters moet gangbaar zijn

Binnenkant romp

 • Controleren en eventueel conserveren
 • Houdt waterloopgaten open door spanten en wrangen
 • Bilge drooghouden en laten luchten als de boot niet gebruikt wordt
 • Afsluiters controleren en gangbaar houden
 • Oude slangen en slangklemmen vervangen 

Buitenkant romp

 • Beschadigingen bovenwaterschip op tijd bijwerken en/of conserveren
 • Conserveringslaag onderwater regelmatig bijwerken indien nodig
 • Zet osmosegevoelige schepen droog in de winter, zodat ze uit kunnen dampen
 • Anoden controleren op werking en regelmatig vervangen
 • Bij zoet water aluminium anoden en bij zout water zinkanoden
 • Gelcoat en/of lakwerken elk jaar met boatwax behandelen