WA + Basis Cascoverzekering

Met deze verzekering kiest u voor een prima basisverzekering tegen een zeer scherpe premie. U verzekert niet alleen de eventuele gevolgen van aansprakelijkheid, maar ook de materiële schade aan uw vaartuig als gevolg van brand, diefstal of een aanvaring.

Ook is uw inboedel gratis meeverzekerd tot maximaal 20 of 30% van de verzekerde waarde (afhankelijk van de gekozen verzekeringsmaatschappij).

Polisvoorwaarden

Voor een uitgebreide omschrijving van de dekking zie de polisvoorwaarden: