Overlast uitheemse waterplanten en bestrijding

In veel waterschappen komen uitheemse oever- en waterplanten voor. Deze soorten zijn geïmporteerd of in Nederland gekweekt om in vijvers of aquaria te gebruiken. Uiteindelijk zijn ze, bedoeld of onbedoeld, in de Nederlandse wateren terecht gekomen. Sommige soorten overleven niet, maar anderen nemen juist explosief toe. Ze overwoekeren dan een hele watergang, sloot of plas. Sinds 1990 is het aantal nieuwe soorten verdubbeld van 20 naar ongeveer 40 soorten. En nu zorgen deze vreemde soorten voor overlast.

Inheemse waterplanten verdrongen door uitheemse soorten

Door de uitheemse waterplanten wordt het onderliggende water verduisterd. De inheemse waterplanten worden hierdoor verdrongen. Ook neemt het zuurstoftekort in het water toe. Dit heeft als gevolg dat vissen en andere flora en fauna sterven. Verder raakt ander gedierte verstrikt, wordt de waterafvoer belemmerd en kunnen watergangen dichtslibben. Dit kan uiteindelijk wateroverlast veroorzaken.

Overlast voor recreanten

Niet alleen voor flora en fauna in en rond het water zorgen de vreemde waterplanten voor overlast. Ook voor recreanten op het water veroorzaken de planten hinder. De waterplanten groeien vaak tot aan het wateroppervlak. Daar vormen ze drijvende groene matten. Hier blijf je al snel in steken met een zeil- of motorboot of surfplank. De waterplanten komen namelijk snel terecht in de schroef en blijven hangen aan de kiel, het roer of vishaken. Bovendien kun je er als zwemmer verstrikt in raken. Overlast van waterplanten kan dus ook voor onveilige situaties zorgen en zelfs schade aan uw boot opleveren.

Als watersporter kun je extra goed opletten en om de ‘groene matten’ heen varen. In het geval dat u uw boot uit het water haalt is het aan te raden de boot goed schoon te maken om te voorkomen dat de waterplanten van het ene naar het andere water verspreid worden.

Bestrijding uitheemse waterplanten

Het hoogheemraadschap van Rijnland treft nu maatregelen. Als zij een klacht ontvangen gaan ze binnen 48 uur de waterplanten op de betreffende locatie beoordelen. Exotische waterplanten die niet in de Nederlandse wateren thuishoren zullen verwijderd worden. Er wordt gehandeld uit zowel het oog van de waterrecreant als de natuur. Zo wordt er gestreefd naar een goede ontwikkeling van de inheemse flora en fauna. En watersporters dienen zonder belemmeringen, en bovendien veilig, hun hobby uit te kunnen voeren.

Het Waterschap Vechtstromen besteedt sinds vorig jaar al veel aandacht aan de aanpak van woekerende uitheemse waterplanten. Tot groot succes, want dit jaar is er nog nauwelijks overlast.