Nederlandse recreatievaarders tevreden over vaarwegen

Het platform Water Ontmoet Water (WoW) onderzocht onder ruim 2.500 recreatievaarders de beleving van het varen over de Nederlandse vaarwegen. Het onderzoek richtte zich op de vaarwegen die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat en de provincies.

Door dit onderzoek heeft het platform inzicht gekregen in de mening van recreatievaarders over de vaarwegen in het algemeen. Ze weten nu welke aspecten recreatievaarders belangrijk vinden. Dit zijn bijvoorbeeld aspecten als veiligheid, aantrekkelijkheid, doorstroming en kwaliteit van de vaarwegen. Ook hebben ze informatie waarover recreatievaarders wel en niet tevreden zijn op specifieke locaties. Hieruit zijn verschillende verbeterpunten naar voren gekomen.

Rijkswaterstaat vs. provinciale vaarwegen

De recreatievaarders hebben onder andere een oordeel gegeven over de ervaring op hun laatst gevaren vaarweg. Over het algemeen is meer dan acht op de tien ondervraagden tevreden over het beheer van de vaarwegen in Nederland. Dit oordeel is voor de vaarwegen van Rijkswaterstaat en de vaarwegen van de provincies vrijwel gelijk (85 vs. 86%). De recreatievaarders zijn ook tevreden over de voorzieningen langs hun laatst gevaren route. Alleen voor de provinciale vaarwegen wordt de verkeersveiligheid beter beoordeeld.

Verbeterpunten

Uit het onderzoek kwamen een aantal punten ter verbetering naar voren. Bij zowel de vaarwegen van Rijkswaterstaat als de provinciale waterwegen kan de (verkeers)informatie beter. Ook de bediening van op afstand bediende bruggen en sluizen kan verbeterd worden volgens de recreatievaarders. Verder zou bij (verkeers)bruggen van Rijkswaterstaat de wacht- en/of passeertijd korter mogen zijn. Bij de provincies kan de informatievoorziening over (onverwachte) stremmingen van de route verbeterd worden.

Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek gaan de vaarwegbeheerders bekijken welke acties zij kunnen ondernemen om de vaarbeleving nog meer te verbeteren.