Lancering Vaar Melder-app door Rijkswaterstaat

Om beter inzicht te krijgen in de risico’s op de vaarwegen in Nederland heeft Rijkswaterstaat de Vaar Melder-app gelanceerd. Hiermee kunnen pleziervaarders en beroepsvaarders makkelijk en snel onveilige situaties op het water melden. Met de nieuwe app wordt de veiligheid op de vaarwegen nog beter in kaart gebracht.

Niet om ongevallen te melden

De app is bedoeld om deze registraties aan te vullen. Het is niet de bedoeling om met de app ongevallen te melden of hulpdiensten op te roepen. Het is vooral de bedoeling om gevaarlijke situaties te melden zoals (bijna) aanvaringen, onveilig vaargedrag, ondieptes en zwemmers in de vaargeul. Verder kunt u onregelmatigheden op de vaarweg melden die te maken hebben met markeringen (drijvende en op de wal), bebording, verlichting en onveilige situaties. Met deze meldingen kunnen de vaarwegbeheerders hun werk beter uitvoeren.

Aanvullende info om veiligheid op het water te verbeteren

Rijkswaterstaat draagt de verantwoordelijkheid voor een veilige en vlotte verlopende vaart op de rijkswateren. Aan de hand van alle binnenkomende informatie kunnen maatregelen worden getroffen. Bijvoorbeeld het scheiden van beroeps- en recreatievaart op bepaalde locaties of het inzetten van mobiele verkeersleiders op het water.

De app is voor Android en iPhone gebruikers te downloaden in Playstore/App Store.