Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen per 1 maart aangescherpt

Het omstreden Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen wordt per 1 maart 2021 aangescherpt. Dat hebben het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en het Watersportverbond gezamenlijk besloten. Momenteel maken teveel booteigenaren misbruik van het document.

De details van deze aanscherping zijn nog in voorbereiding. De organisaties verwachten in januari meer informatie te kunnen verstrekken. Het Watersportverbond is van mening dat het ICP nog steeds een nuttig instrument is voor Nederlandse booteigenaren. Zeker na de aanscherping. Het verbond adviseert iedereen die het ICP wil aanschaffen of verlengen om hierop te wachten.

Lees er meer over op www.watersportverbond.nl