Voortaan ook bewegwijzering in het Fries langs vaarwateren van Friesland

De minister van Binnenlandse Zaken Hans Bruins Slot had in april een afspraak gemaakt om de Friese taal meer zichtbaar te maken. Deze taal met 400.000 sprekers is een van de officiële talen van Nederland en wordt voornamelijk gesproken in de provincie Friesland. Om de identiteit van de Friese taal te beschermen is er besloten om langs het Friese vaarwater borden neer te zetten in het Fries. Het eerste bord dat geplaatst is, is in Ritsumazijl. Het bordje met ‘cameratoezicht’ is vervangen met ‘kameratafersjoch’. De gedeputeerde Sietske Poepjes is tevreden.  

Het is de bedoeling dat straks alle borden langs het Friese vaarwater in het Fries zijn. Ook zullen borden langs rijkswegen die informeren over omleidingen en werkzaamheden voortaan tweetalig zijn. Tenslotte hoopt Poepjes erop dat ook buiten Friesland de Friese taal op borden te zien is. Zelf noemt hij dat nog een “droombeeld”.