Eemshaven Groningen open voor plezierjachten in nood

Groningen Seaports heeft woensdag 9 februari 2022 besloten om de Eemshaven te openen voor plezierjachten in nood. Normaal is het strikt verboden om aan te leggen in de Eemshaven maar er wordt dus een uitzondering gemaakt voor jachten in nood. Hiervoor heeft Groningen Seaports een flyer gemaakt. Lees snel verder over de uitzonderingen.

Over de Eemshaven

De Eemshaven, gelegen in Groningen, is de grootste zeehaven van Noord-Nederland. De Eemshaven heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd als energiehaven. Deze naam hebben ze gekregen door de stroomkabel uit Noorwegen die hier aan land komt. Ook de belangrijke datakabel uit de Verenigde Staten is verbonden met het Google-datacenter. U kunt dus concluderen dat de Eemshaven toebehoort tot een van de belangrijkste havens van Nederland. De stromingen die samen komen voor de haven zorgen voor gevaarlijke situaties. Ook verschilt het in diepte rond de havenhoofden wat het lastig vaarbaar maakt.

Plezierjacht in nood

Het is wél toegestaan om aan te leggen in de Eemshaven wanneer er dus sprake is van een noodsituatie. Dit kan zijn door bijvoorbeeld extreem slecht weer, schade aan het schip gedurende de reis of gewonden aan boord. Bij een van deze situaties dient er contact opgenomen te worden met de haven. Wanneer zij dit daadwerkelijk beoordelen als een noodsituatie hebt u toestemming om aan te leggen in de Eemshaven.  Bij twijfel over het aanleggen wordt er gevraagd contact op te nemen met de havendienst.

Aanleggen in de Eemshaven

In het geval van nood moet je volgens de flyer van Groningen Seaport aan een paar strenge regels voldoen. Het is immers verboden en gevaarlijk door de harde stroming en wind om de Eemshaven in te varen. Om te voorkomen dat er iets misgaat bij het aanleggen in de Eemshaven in een noodsituatie moet men goed weten waar ze op moeten letten. Belangrijke regels die worden genoemd zijn bijvoorbeeld het bergen van de zeilen en het zo kort mogelijk houden van het bezoek en de route naar de haven. Voor meer informatie over de regels gelieve te kijken naar de officiële flyer van Groningen Seaports, te vinden in de bijlage van dit bericht.

Bron: https://www.watersportverbond.nl/media/ar1pnsqb/leaflet-recreatievaart_eh-1.pdf