Verzekeren van boten voor charter en verhuur

DMW, ook specialist voor Charter- of Verhuurdekking.

Het komt steeds vaker voor dat schepen van particulieren worden verhuurd aan derden. Het is belangrijk om dit af te stemmen met de verzekeraar om problemen bij een eventuele schade te voorkomen. Bij een aantal maatschappijen is het niet mogelijk een schip te verzekeren als deze wordt ingezet voor de commerciële verhuur. De overige maatschappijen hebben aanvullende eisen in voorwaarden, eigen risico en tevens een toeslag op de premie.

Aansprakelijkheidsdekking uitbreiden

Indien er sprake is van charter en verhuur met bemanning, waarbij betalende gasten aan boord zijn, dan is het belangrijk om de aansprakelijkheidsdekking voor de bemanning en opvarenden uit te breiden. De standaard dekking van een pleziervaartuigenverzekering is niet voldoende.

Een dergelijke uitbreiding kan middels een zogenaamde P&I dekking: een afkorting van de engelse woorden Protection & Indemnity (bescherming en schadeloosstelling).

Tot de gedekte zaken behoren o.a.:

  • Materiële schade aan derden zonder dat er sprake is van een aanvaring of een daarmee gelijk te stellen gebeurtenis
  • Verontreiniging van land, lucht of water door olie of andere stoffen
  • Verlies van of schade aan vervoerde lading/persoonlijke eigendommen
  • Aansprakelijkheid voor opvarenden (letsel/repatriëring etc.)
  • Bijdrage Averij Grosse
  • Boetes van haven- of andere autoriteiten wegens het niet voldoen aan veiligheidsvoorschriften, foutieve douanepapieren etc.

Verzekering op maat

Onze verzekeringen voor charter en verhuur zijn altijd op maat. Geïnteresseerd?
Laat uw gegevens achter en wij doen u graag vrijblijvend een voorstel.